Công ước phòng chống tham nhũng

(0 / 0)

Hiện nay trên tất cả các nước trên thế giới nói chung và trên đất nước Việt Nam nói riêng vẫn luôn luôn tồn tại những vấn đề liên quan đến tham nhũng, lợi dụng chức quyền để vơ vét các của cải của chung một cách không chính đáng. Chỉ tới khi mọi chuyện bị phanh phui thì nhân dân mới ngớ người ra là ông nọ, bà kia tham nhũng. Nắm bắt được vấn đề đó, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua” Công ước Liên Hiệp Quốc abbbbbbbbbbbbbbbbbbbb”

Chống tham nhũng
Hình ảnh: Thực trạng kê khai tài sản

Công ước abbbbbbbbbbbbbbbbbbbb là gì?

Công ước Liên Hiệp Quốc abbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ( có tên tiếng Anh là: United Nations Convention against Corruption; Chữ viết tắt: UNCAC) đã được thông qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 31 tháng 10 năm 2003 (Nghị quyết 58/4).

Theo đó, để chống lại tham nhũng, công ước quy định những quy ước và chuẩn mực chung về các vấn đề chính bao gồm:

Chương I: Những quy định chung gồm 4 điều từ điều 1 đến 4

Chương II: Các biện pháp phòng ngừa gồm 10 điều từ điều 5 đến điều 14

Chương III: Hình sự hóa và thực thi pháp luật gồm 28 điều từ điều 15 đến điều 42

Cgương IV: Hợp tác quốc tế gồm 8 điều từ điều 43 đến điều 50

Chương V: Thu hồi tài sản gồm 8 điều từ điều 51 đến điều 59

Chương VI: Hỗ trợ kĩ thuật và trao đổ thông tin gồm 3 điều từ điều 60 đến điều 62

Chương VII: Các cơ chế thi hành công ước gồm 2 điều từ điều 63 đến điều 65

Chương VIII: Các điều khoản cuối cùng gồm 7 điều từ 65 đến 71

Điều 5 đến điều 14 thuộc chương I của Công ước Liên Hiệp Quốc abbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bao gồm: Quy ước về chuẩn mực hành xử của cán bộ, công nhân viên chức nhà nước; cũng như các biện pháp bảo đảm sự độc lập của ngành Tư pháp, xây dựng các tiêu chí tuyển chọn cán bộ, viên chức và đấu thầu công khai các dự án, công trình; thúc đẩy tính minh bạch và truy cứu trách nhiệm trong việc quản lý tài chính công cộng và khu vực tư nhân; mở rộng sự tham gia của các tầng lớp dân chúng trong xã hội dân sự.

Sau khi hội đủ 30 quốc gia đầu tiên phê chuẩn, các hiệp ước bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14 tháng 12 2005.

Copy ghi nguồn: Sống Khỏe Mỗi Ngày (SongKhoeMoiNgay.com)

Link bài viết: Công ước abbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here