Khả năng bảo vệ chống lại sự tái nhiễm với biến thể Omicron trên người bệnh đã từng nhiễm Sars-Cov-2

(1 / 5)

Biên dịch:
CTV. Lê Thị Dung; CTV. Lại Thuỳ Linh; CTV. Đặng Thị Hồng Mai, Sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội.

Hiệu đính:
PGS.TS. Nguyễn Thành Hải, Bộ môn dược lâm sàng, Trường Đại học Dược Hà Nội.

1. Đặt vấn đề

Người bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ tạo ra kháng thể có khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại sự tái nhiễm với các biến thể B.1.1.7 (alpha) 1,2 ; biến thể B.1.351 (beta) 1 và biến thể B.1.617.2 (delta) 3. Tuy nhiên, biến thể B.1.1.529 (omicron) chứa nhiều đột biến có thể giúp cho việc né tránh hệ thống miễn dịch. Dựa trên theo dõi dữ liệu quốc gia ở những người bệnh đã nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Qatar, nghiên cứu này nhằm ước tính hiệu quả của việc ngăn ngừa các ca nhiễm mới do biến thể omicron và các biến thể SARS-CoV-2 khác trên người bệnh đã từng nhiễm SARS-CoV-2.

2. Phương pháp

Hiệu quả của việc ngăn ngừa tái nhiễm trên người bệnh đã nhiễm SARS-CoV-2 được định nghĩa là sự giảm tỷ lệ nhạy cảm với virus ở những người nhiễm SARS-CoV-2 đã khỏi bệnh so với những người không bị nhiễm bệnh 4. Nhiễm SARS-CoV-2 trước đây được xác định khi kết quả xét nghiệm PCR (+) ít nhất 90 ngày trước khi có kết quả PCR (+) mới 4.
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu bệnh chứng; sử dụng xét nghiệm PCR để đánh giá hiệu quả của việc nhiễm SARS-CoV-2 trước đó trong việc ngăn ngừa tái nhiễm.

3. Kết quả chính của nghiên cứu

Quần thể trong nghiên cứu đại diện cho tổng dân số của Qatar với độ tuổi trung bình từ 31 đến 35 tuổi trên các mẫu nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu chính được tóm tắt qua bảng 1.

Bảng 1: Hiệu quả của việc ngăn ngừa tái nhiễm với các biến thể trên người bệnh đã nhiễm SARS-CoV-2 tại Qatar

Đặc điểm Alpha Beta Delta Omicron
Thời gian trung bình giữa lần lây nhiễm trước đó đến khi tái nhiễm 279 ngày (IQR: 194-313) 285 ngày (IQR: 213-314) 254 ngày (IQR: 159-376) 314 ngày (IQR: 268-487)
Hiệu quả của việc ngăn ngừa tái nhiễm với từng biến thể trên người bệnh đã nhiễm SARS-CoV-2 90,2%
(95% CI, 60,2; 97,6)
85,7% (95% CI, 75,8; 91,7) 92,0% (95% CI, 87,9; 94,7) 56,0%
(95% CI, 50,6; 60,9)
Hiệu quả của việc ngăn ngừa chuyển độ nặng hoặc nguy cơ tử vong trên người bệnh đã nhiễm SARS-CoV-2 69,4%
(95% CI,
-143,6; 96,2)
88,0% (95% CI, 50,7; 97,1) 100% (95% CI, 43,3; 100) 87,8%
(95% CI, 47,5; 97,1)

 

4. Kết luận

Tóm lại, dựa trên dữ liệu quốc gia ở Qatar, nghiên cứu này cho thấy hiệu quả của việc ngăn ngừa tái nhiễm với các biến thể alpha, beta và delta của SARS-CoV-2 là rất mạnh (khoảng 90%) ở người bệnh đã nhiễm SARS-CoV-2, kết quả này cũng tương đồng với các nghiên cứu trước đó1-3. Khả năng bảo vệ chống lại sự tái nhiễm đối với biến thể omicron thấp hơn (khoảng 60%) ở người bệnh đã nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, việc nhiễm virus SARS-CoV-2 trước đó giúp giảm thiểu nguy cơ nhập viện hoặc tử vong do tái nhiễm virus SARS-CoV-2 với bất kể biến thể nào.

Tài liệu tham khảo

1. Chemaitelly H, Bertollini R, Abu-Raddad LJ; National Study Group for COVID-19 Epidemiology. Efficacy of natural immunity against SARS-CoV-2 reinfection with the beta variant. N Engl J Med 2021; 385:2585-2586.

2. Abu-Raddad LJ, Chemaitelly H, Ayoub HH, et al. Introduction and expansion of the SARS-CoV-2 B.1.1.7 variant and reinfections in Qatar: a nationally representative cohort study. PLoS Med 2021;18(12): e1003879-e1003879.

3. Kim P, Gordon SM, Sheehan MM, Rothberg MB. Duration of SARS-CoV-2 natural immunity and protection against the delta variant: a retrospective cohort study. Clin Infect Dis 2021 December 3 (Epub ahead of print).

4. Ayoub HH, Tomy M, Chemaitelly H, et al. Estimating protection afforded by prior infection in preventing reinfection: applying the test-negative study design. January 3, 2022 (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.02.22268622v1. opens in new tab). preprint.

5. Abu-Raddad LJ, Chemaitelly H, Ayoub HH, et al. Relative infectiousness of SARS-CoV-2 vaccine breakthrough infections, reinfections, and primary infections. Nat Commun 2022; 13:532-532.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here