Ngành y tế đẩy mạnh các công tác phòng, chống tham nhũng

(0 / 0)

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Lãnh đạo Bộ Y tế luôn quan tâm lãnh đạo các công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đồng thời luôn gắn với việc thực hiện cuộc vận động và đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện ” cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thực hiện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, toàn ngành y tế đã tổ chức 13 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thanh tra, Sống Khỏe Mỗi Ngày; tiếp công dân, giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo; thanh tra an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, các ổ giết mổ,… phòng chống tác hại của thuốc lá, xử lý vi phạm hành chính về y tế cho 1.479 người.

Về kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong công tác thanh tra chuyên ngành, 9 tháng năm 2017, Cục An toàn thực phẩm đã triển khai tổng cộng 16 đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm, trong đó có 4 đoàn kiểm tra liên ngành theo kế hoạch, 12 đoàn kiểm tra đột xuất về ATTP. Trong quá trình hoạt động, các tổ chức đã phát hiện và xử phạt hành chính 30 cơ sở với tổng số tiền phạt 1.247.282.183 đồng, bên cạnh đó thu hồi 6 Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP; tiêu hủy 29 lô sản phẩm vi phạm không đảm bảo an toàn, tạm dừng lưu thông 41 lô sản phẩm vi phạm, chuyển cơ quan điều tra đối với 2 công ty có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái kém chất lượng.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý dược cũng đã triển khai 48 đoàn thanh tra, kiểm tra gồm:

  • 2 Đoàn Thanh tra
  • 27 Đoàn kiểm tra thuộc lĩnh vực nguyên liệu làm thuốc và thuốc
  • 19 đoàn kiểm tra về hoạt động công bố, sản xuất, kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm.

Tổng số cơ sở được kiểm tra 95 cơ sở.

Đối với Cục Quản lý Môi trường y tế, trong 9 tháng năm 2017, Cục đã triển khai 2 đoàn thanh tra thanh tra việc áp dụng các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình và Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An, đồng thời ban hành 4 kết luận thanh tra.

Nhìn chung, qua quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, công tác phòng ngừa tham nhũng đã đạt được những kết quả tích cực so với cùng kỳ năm trước. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ Y tế hoạt động tích cực, thường xuyên thể hiện vai trò chỉ đạo, lãnh đạo thống nhất toàn ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà tổ chức đề ra, đánh giá đúng khả năng và nêu cao vai trò của người đứng đầu.

Tuy vậy, theo Thanh tra Bộ Y tế, trong quá trình thực hiện công tác Sống Khỏe Mỗi Ngày, Bộ vẫn còn một số khó khăn. Trong đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không có biên chế cán bộ hoạt động chuyên trách. Cùng với đó, công tác Sống Khỏe Mỗi Ngày rất phức tạp, khó khăn vì liên quan đến nhiều người, đường dây lớn.

Cũng theo Thanh tra Bộ Y tế, trong thời gian tới bộ sẽ tiếp tục triển khai các công tác phòng, chống tham nhũng, toàn ngành sẽ tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp lý quy định cụ thể việc công khai, minh bạch quy tắc hoạt động của tổ chức.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán đối với các đơn vị, cá nhân liên quan sau thanh tra, kiểm toán theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Bộ phải luôn giám sát các hoạt động của các đoàn thanh tra, tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc, phát hiện và xử lý nghiêm các cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ có biểu hiện tiêu cực, có hành vi tham nhũng, gây khó khăn phiền hà cho người dân. Không thể để một con sâu làm rầu nồi canh.

Nhằm thực hiện tốt các công tác thanh tra, Bộ phải thường xuyên mở các lớp tập huấn, hội thảo, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm hoạt động cũng như chuyên môn trong và ngoài nước. Thường xuyên cập nhật các tin tức trong và ngoài nước cho cán bộ nhân viên nhằm nâng cao nghiệp vụ phòng, chống tham nhũng. Hơn nữa, Thanh tra chính phủ cũng đề xuất chính phủ quan tâm và có các văn bản hướng dẫn cụ thể với các chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên làm công tác phòng , chống tham nhũng nhằm động viên tinh thần cũng như vật chất cho cán bộ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here